Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 26 april 2023.

Boxplosive B.V. (hierna: ‘Boxplosive’ of ‘wij’) biedt een webwinkel aan waar je bepaalde producten kan kopen, onder meer tegen verzilvering van punten die je hebt gespaard via het door DekaMarkt aangeboden loyaliteitsprogramma genaamd Smaakmakers. Via deze privacy- en cookieverklaring brengen wij je op de hoogte van wat wij doen moet persoonsgegevens die wij mogelijk van jou verkrijgen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doelen duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken en jou daarover informeren via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden.
 • Jouw toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming op basis van de wettelijke regels verplicht zijn.
 • Beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens op passende wijze te beschermen.
 • Jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wanneer je een bezoek brengt aan onze webwinkel en bijvoorbeeld een bestelling plaatst, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Die gegevens verkrijgen wij voor specifieke doeleinden.

In deze privacy- en cookieverklaring geven wij per doeleinde aan welke categorieën van persoonsgegevens wij van jou verkrijgen, op basis van welke wettelijke grondslag we deze gebruiken en geven we informatie over hoelang we de persoonsgegevens bewaren.

Ook bevat deze privacy- en cookieverklaring informatie over gegevens die we mogelijk met andere partijen delen, zoals bijvoorbeeld vervoerders of andere partijen die wij hebben ingeschakeld bij het uitvoeren van een aankoop die je via onze webwinkel kan doen.

In deze privacy- en cookieverklaring geven we ook informatie over cookies en vergelijkbare technieken die we mogelijk gebruiken binnen de website van onze webwinkel.

Spaarpunten DekaMarkt en verzilvering

Op onze webwinkel worden producten aangeboden die je onder meer tegen inwisseling van spaarpunten kan aanschaffen, met bijbetaling van een bepaald bedrag. Het gaat hier om spaarpunten die jij via het loyaliteitsprogramma van DekaMarkt hebt gespaard. Als je deze spaarpunten wil inwisselen bij de aanschaf van een product, dan moeten wij na kunnen gaan of en hoeveel spaarpunten jij hebt gespaard. Het is in dat geval dan ook noodzakelijk dat wij daarin inzage krijgen. Via de webwinkel kan je toestaan dat DekaMarkt aan ons de benodigde gegevens verstrekt of inzage daartoe verschaft. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • jouw naam;
 • e-mailadres;
 • aantal spaarpunten;
 • gegevens over geldigheid van jouw spaarpunten.

Deze gegevens gebruiken wij om te kunnen verifiëren of jij voldoende spaarpunten hebt voor de gewenste aankoop. Als je een aankoop doet en daarvoor spaarpunten verzilvert (of als je een aankoop ontbindt met een beroep op jouw herroepingsrecht), dan zorgen we er ook voor dat het verwerkt wordt in jouw spaaraccount bij DekaMarkt. Om dit mogelijk te maken worden eventuele mutaties in jouw puntenaantal dan ook weer doorgegeven aan DekaMarkt.

Wij verwerken jouw gegevens om mogelijk te maken dat je een aankoop kan doen tegen inwisseling van spaarpunten. Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de (mogelijk te sluiten) overeenkomst voor de aanschaf van producten in onze webwinkel. De gegevens bewaren we niet langer dan nodig is om de (mogelijk te sluiten) overeenkomst uit te voeren. Als je vervolgens geen aankoop doet, dan verwijderen we de gegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden nadat we ze verkregen hebben.

Account voor onze webwinkel

Binnen onze webwinkel bieden de mogelijkheid om een account aan te maken. Je kan op je account inloggen om, onder meer, jouw bestelgeschiedenis in te zien en informatie over levering te verkrijgen. In het kader van jouw account verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • jouw naam;
 • (factuur) adres;
 • bestelgeschiedenis;
 • inloggegevens;
 • contactgegevens.

Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang je een account bij ons hebt. Een account kan je altijd laten verwijderen, neem daarvoor contact met ons op. We kunnen ook besluiten jouw account te verwijderen als de webwinkel wordt beëindigd of als na zes maanden nadat je voor het laatst gebruik hebt gemaakt van je account.

Plaatsen van een bestelling

Als je een aankoop doet in onze webwinkel, dan is het nodig dat je ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • jouw naam;
 • adres;
 • saldo spaarpunten (zie hierboven);
 • e-mailadres.

Deze gegevens verwerken wij om jouw aankoop af te handelen en daarover te kunnen informeren. Voor de afhandeling van jouw bestelling kan het zijn dat we bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen. Deze hebben we dan ingeschakeld om een deel van de overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld vervoerders of partners van ons die we inschakelen voor after-sales services. Voor zover deze partijen in onze opdracht handelen, hebben we daartoe passende afspraken gemaakt en zullen ze de gegevens niet verwerken voor andere doeleinden. Ook kan het zijn dat we gegevens verkrijgen van de aanbieder van de betaalmethode die jij hebt gebruikt, zodat we weten of jouw betaling geslaagd is.

De gegevens bewaren we in beginsel niet langer dan noodzakelijk is om de overeenkomst met jou goed uit te voeren plus een periode van twee jaar na aankoop zodat we ook goede after-sales service kunnen leveren. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. .

Contact met ons

Wanneer je een e-mail of contactformulier verstuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • jouw naam;
 • jouw contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer);
 • eventuele persoonsgegevens die je zelf in het bericht meestuurt.

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is voor dit contact en tot maximaal twee jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad over je verzoek. Dit doen wij om jou beter van dienst te kunnen zijn indien je weer contact met ons opneemt.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Boxplosive deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken in onze opdracht;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben, bijvoorbeeld omdat jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

De partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken zijn in het bijzonder:

 • onze fulfillment partner (Kopak);
 • onze IT-dienstverleners (waaronder onze hostingleverancier).

Cookies

Binnen onze webwinkel gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van de website automatisch kunnen worden opgeslagen, op- of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van jou als bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat dat je gebruikt. Cookies verdelen wij onder in de volgende categorieën: 

  • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol en zorgen ervoor dat onze website en aangeboden functionaliteiten binnen onze website goed werken.
  • Analtytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website bijvoorbeeld gebruiksvriendelijker maken.
  • Marketing cookies: deze cookies worden geplaatst via andere partijen (third-party cookies) zodat het mogelijk is om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien elders op het internet.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die via onze webwinkel geplaatst kunnen worden.

Tool

Geplaatste cookies (namen)

Categorie

Doel en functie

Geldigheidsduur per cookie

Geplaatst vanuit domein

Webshop

Nop.Culture

Funtioneel

De gekozen taal (bijv NL)

1 dag

webshop.dekamarkt.nl

Webshop

Nop.TempData

Functioneel

Bewaart tijdelijke informatie om de webshop te laten werken.

Zolang de gebruiker de webshop gebruikt

webshop.dekamarkt.nl

Webshop

Nop.Customer

Functioneel

Bevat de code voor de webshop om de gebruiker uniek te maken.

Zolang de gebruiker de webshop gebruikt

webshop.dekamarkt.nl

Webshop

Nop.Authentication

Functioneel

Bevat de basis informatie van een geauthenticeerde gebruiker.

Zolang de gebruiker de webshop gebruikt

webshop.dekamarkt.nl

Webshop

AspNetCore.Cookies

Functioneel

Bevat de sessie informatie van de gebruiker. Deze wordt gebruikt om de informatie die nodig is voor de werking van de webshop door te geven van pagina naar pagina.

Zolang de gebruiker de webshop gebruikt

webshop.dekamarkt.nl

Google Analytics

GA Cookies

Analytisch

Analyse van klikgedrag

Zolang de gebruiker de webshop gebruikt.

webshop.dekamarkt.nl

Over Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Zo hebben wij Google onder meer niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diens eigen doeleinden of in het kader van andere Google diensten.

Verwijderen van cookies

Cookies hebben een geldigheidsduur. Als een geldigheidsduur is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de geldigheidsduur verstrijkt of niet langer uitgelezen. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de geldigheidsduur is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Je hebt de volgende rechten:

   • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
   • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
   • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
   • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
   • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
   • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
   • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand reageren op jouw verzoek. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Boxplosive B.V.

E info@boxplosive.nl

ADRES
Kraaivenstraat 25-59
5048 AB Tilburg
Nederland